Ceník

CENÍK VÝKONŮ NEHRAZENÝCH Z PROSTŘEDKŮ

ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PLATNÝ OD 1. 2. 2023

ordinace MUDr. Eva Moravcová

 

 

Potvrzení zdravotní způsobilosti

- přihlášky do jeslí, MŠ - 200,-Kč

- sportovní  kurz, plavání, letní tábor, školy a školky v přírodě - 300,-Kč

 

Posouzení a potvrzení zdravotní  způsobilosti

- k přijetí  na SŠ, učební obor, VŠ

200,- Kč

 

Prohlídka a posouzení zdravotního stavu s potvrzením zdravotní způsobilosti  před registrací do sportovního oddílu

/Prohlídce předchází vyšetření EKG v ordinaci dětské kardiologie/

400 Kč

 

Pravidelná prohlídka k potvrzení způsobilosti k provozování sportu

/1x ročně/

300 Kč

 

Prohlídka a vystavení potravinářského průkazu, svářečského průkazu

300 Kč

 

Prohlídka a posouzení zdravotního stavu k vydání řidičského průkazu

500 Kč

 

Vyplnění návrhu na ozdravné  pobyty pořádané  zdravotními pojišťovnami

150 Kč

 

Lékařská zpráva pro účely pojistné události z úrazového pojištění

300 Kč

 

Nepovinná očkování

(předpis receptu, aplikace, poučení o účincích)

200 Kč

 

Vystavení nového očkovacího průkazu

100 Kč

 

Vstupní prohlídka do zaměstnání

500 Kč

 

Výpis ze zdravotní dokumentace

500 Kč

 

Lékařská zpráva na žádost rodičů

100 Kč

 

Kopie ze zdravotní dokumentace 1 strana

10 Kč

 

 

 

 

 

Ordinace PLDD, MUDr. Eva Moravcová, Masarykova 318a, Ústí nad Labem