Dokumenty ke stažení

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI

NA ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ

 

 

 

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE STUDIU

 

 

 

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K TĚLESNÉ VÝCHOVĚ A SPORTU

 

 

 

 

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NEZLETILÉHO PACIENTA STARŠÍHO 15TI LET

 

 

 

 

NESOUHLAS S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE – OČKOVÁNÍM

 

 

 

 

DOTAZNÍK SPORTOVCE K ODHALENÍ RIZIK NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI